ระยะทาง 42.195 กม.คือระยะทางที่นักวิ่งมาราธอนต้องพิชิต เพื่อให้ได้มาซึ่งคำว่า “finisher”

มาราธอนเป็นระยะที่นักวิ่งต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ต้องอาศัยความทุ่มเท, แรงบันดาลใจ, ความมีวินัยในการฝึกซ้อมอย่างยิ่งยวด ยิ่งสำหรับมาราธอน”แรก” ด้วยแล้ว จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะถูกบันทึกจดจำตลอดไป
ดังนั้นเพื่อให้ “มาราธอนแรก” ของนักวิ่ง“จอมบึงมาราธอน” ทรงคุณค่า คณะทำงานจึงได้จัดให้มี “มาราธอนแคมป์” ขึ้น ก่อนการแข่งขัน จอมบึงมาราธอน โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

ระยะเวลาแคมป์ : 4 เดือน
จำนวนผู้เข้าร่วม : 100-120 คน
ค่าสมัคร : 500 บาท(ผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินคืนทั้งหมดเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด)
สถานที่ : ภาคปฏิบัติจะใช้สวนสาธารณะเป็นจุดนัดพบ ภาคทฤษฎีจะใช้สนามเทพหัสดิน ห้องประชุมสนามศุภชลาศัย และมรภ. จอมบึง
การรับสมัคร : รับสมัครทั่วไป กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนจะใช้วิธีการจับฉลาก
เนื้อหาของแคมป์ : ประกอบด้วย เทคนิคการวิ่ง การฝึกซ้อม โภชนาการ กายภาพบำบัด ยืดเหยียด
วิทยากร : โค้ชจาก Bangkok Get Fit ผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ลักษณะการให้ความรู้ : ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงการผลิตสิ่งพิมพ์ หนังสือเพื่อการเผยแพร่
หมายเหตุ : อาจมีการกระจายความรู้ในทางกว้างโดยผ่าน หน้าเว็บไซต์ สื่อโทรทัศน์ หนังสือ ไปยังผู้สนใจ

***ติดตามรายละเอียด เร็วๆ นี้ ***

camp