มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  GPS 13.620795, 99.587971

online

Untitled-00

 

reg-infooooo

  1. Lottery registration applied, if number of applications are more than announce.
  2. The organizer will announce lottery results through email on 9th September 2016.
  3. Candidates who receive lottery result notification must pay for the registration fee between 10th-15th September 2016.
  4. Candidates with late/delayed payment shall be deemed as waiving their right to join the race.
  5. Names of Candidates must match those presented in ID cards. In case of foreign candidates, names must match those presented in passports.
  6. Ages of candidates must not below the determined ages:

• Candidates of marathon and half marathon must possess dates of birth before 1st January 2000.

• Candidates of mini marathon and half marathon must possess dates of birth before 1st January 2003

7. The calculation of age groups is basically done by substracting years of birth from 2017

8. For more information, please see the Race Rule.

9. In the case that number of applications are less than announced. They are all candidate of the race.

en-announce1


chombueng_BIB
Short Shirt
Bag
Medal
Finisher Shirt


14045935_1319109848106800_2369644999980786309_n


หมายเหตุ

เหรียญและเสื้อผู้พิชิต สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยภายในกำหนดเวลา การแข่งขันสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ

  • มาราธอน 8 ชั่วโมง
  • ฮาล์ฟมาราธอน 6 ชั่วโมง
  • มินิมาราธอน 4 ชั่วโมง

ภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่จัดการแข่งขัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง GPS 13.620795, 99.587971

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในชื่อว่า “วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง” ในปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

Print

วิ่งไป เที่ยวไป ใกล้ๆ จอมบึง


ratree

ratchabureetravelrestauranthotel