มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน

Sunday 21st January 2018   GPS 13.620795, 99.587971

online

Marathon 4000 คน

Half Marathon 3000 คน

Mini Marathon 2000 คน

reg-infooooo

  1. Lottery registration applied, if number of applications are more than announce.
  2. The organizer will announce lottery results through email on 4th September 2017.
  3. Candidates who receive lottery result notification must pay for the registration fee between 4th-7th September 2017.
  4. Candidates with late/delayed payment shall be deemed as waiving their right to join the race.
  5. Names of Candidates must match those presented in ID cards. In case of foreign candidates, names must match those presented in passports.
  6. Ages of candidates must not below the determined ages:

• Candidates of marathon and half marathon must possess dates of birth before 1st January 2001.

• Candidates of mini marathon and half marathon must possess dates of birth before 1st January 2004.

7. The calculation of age groups is basically done by substracting years of birth from 2018

8. For more information, please see the Race Rule.

9. In the case that number of applications are less than announced. They are all candidate of the race.

 

online registration will be opened from

Friday 1st September 2017, 8:00 Hrs. to Sunday 3rd September 2017, 23:59 Hrs

no registration payment required

the organizer will announce lottery results

Through email on 4th September 2017


chombueng_BIB
Short Shirt
Bag
Medal
Finisher Shirt

หมายเหตุ

เหรียญและเสื้อผู้พิชิต สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยภายในกำหนดเวลา การแข่งขันสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ

  • มาราธอน 8 ชั่วโมง
  • ฮาล์ฟมาราธอน 6 ชั่วโมง
  • มินิมาราธอน 4 ชั่วโมง

ภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่จัดการแข่งขัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง GPS 13.620795, 99.587971

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในชื่อว่า “วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง” ในปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

21215844_10209795701878197_1502604528_o

วิ่งไป เที่ยวไป ใกล้ๆ จอมบึง


ratree

ratchabureetravelrestauranthotel